0888702355 0888702343 bolid.a@mbox.contact.bg

СРЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СТАРА ЗАГОРА, КВ.204

 

Проектът представлява изграждане на средноетажна жилищна сграда и гаражи в УПИ XII-117а,кв.204,гр.Стара Загора.

Входа на сградата е разположен от северната страна на парцела, от улица -“Козлодуй“.Подхода към паркинга е от източната страна,а входа от южна.Сградата е проектирана с една стълбищна клетка със странично осветление и един асансьор.Общите комуникационни пространства на сградата са съобразе-ни с изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Общо жилища – 9 бр.;

Сградата е проектирана с монолитна стоманобетонна конструк-ция – плочи, греди и колони.

Покривът e изпълнен от профилна стоманена ламарина  с PVC покритие върху метална,дървена конструкция и стоманобетонова плоча.

Ограждащите и преградните стени са изпълнени от тухлена зидария с дебелина съответно 25 см и 12 см.

Дограмата е изпълни от петкамерни пластмасови профили,цвят графит и троен стъклопакет.Обработките на фасадите са направени с високо качество мазилки и окачена вентилируема фасада с HPL плоскости.Външната дограма е PVC с Uf=1.3W/m2K с троен стъклопакет с d=28mm.

Показатели на застрояване:

Площ на УПИ - 269 м2

Застроена площ - 214.30 м2

Разгъната застр. площ - 1075.20 м2

Бруто площ - 1289.50 м2