weber.tec Superflex more, комп.А, 28л

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА

Външно хидроизолиране на:

  • Стени в основи
  • Бетонови плочи
  • Подложен бетон
  • Фундаменти
  • Подземни паркинги

ОПИСАНИЕ

Еластична едно- или двукомпонентна дебелослойна битумна хидроизолация за подземните части на сградите.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Хидроизолация за сухи и влажни минерални повърхности. Създава еластично покритие, водонепропускливо и при вода под налягане. За хоризонтални и вертикални повърхности. Устойчива на стареене, вода, сулфат съдържащи води и всякакви агресивни субстанции, появяващи се в естествените почви. Може да премоства появили се впоследствие пукнатини по основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Обем на сухото вещество

около 85%

Плътност

около 0.65 g/cm3

Минимална дебелина

3 mm

Максимална дебелина

4 mm

Консистенция

полутечна

Вътрешна употреба

да

Външна употреба

да

РАЗХОДНА НОРМА

Съгласно DIN 18195:

Около 3,7 l/m2 – при нормална влажност на почвата

Около 3,7 l/m2 – при наличие на подпочвена влага и неакумулираща се вода

Около 4,8 l/m2 – при акумулираща се, просмукваща се вода

Около 4,8 l/m2 – при наличие на течаща или напорна вода

Посочените разходни норми са за гладки и равни повърхности и могат да варират в зависимост от равността на основата и методите на полагане. Посочените разходни норми не включват изравнителен слой.

ОПАКОВКА

Компонент А

  • Пластмасов контейнер 28 l

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

  • Да се съхранява при температури над 0° C в оригинални неотворени опаковки.
  • Годност: 9 месеца от датата на производство.
In Stock Няма .