weber.tec 931 25кг

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА

Хидроизолиране срещу:

  • Земна влага
  • Ненапорна вода
  • Около плувни басейни
  • За хидроизолиране под плочки за бани, кухни и мокри помещения

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентна, нееластична хидроизолация на циментова основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продукт на циментова основа с пластификатори, който се свързва хидравлично с основата. Когатоweber.tec 931 се полага върху бетон или циментови замазки, част от хидрофобните субстанции на материала проникват в порите и капилярите на основата. За хидроизолиране под плочки, в бани, кухни и мокри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Състав цимент, добавки, минерални пълнители
Плътност около 1,32 g/cm3
Минимална дебелина 1-1,5 mm на слой
Максимална дебелина 4-6 mm (за 4 слоя)
Отворено време за работа около 60 min при +20° C

РАЗХОДНА НОРМА

Разходът на готовата смес от weber.tec 931 е около 1,5 kg/m2 за 1 mm.

Разходът при хидроизолиране на керамични покрития е около 3–3,5 kg/m2, при 2 слоя.

Разходът при хидроизолиране на водни резервоари е около 4–6 kg/m2, при 2–3 слоя.

ОПАКОВКА

  • Книжен чувал със защитно фолио 25 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

  • В оригиналната опаковка, в закрити, проветриви и сухи складови помещения.
  • Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).
In Stock Няма .