weber.tec 930 25кг

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА

Хидроизолиране срещу:

 • Земна влага
 • Ненапорна вода
 • Канална вода
 • Около плувни басейни
 • Вода под налягане в контейнери

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентна, нееластична хидроизолация на циментова основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продукт на циментова основа с пластификатори, който се свързва хидравлично с основата и прониква в капилярната й структура. Когато weber.tec 930 (Deitermann DS) се полага върху бетон или циментови замазки, част от хидрофобните субстанции на материала проникват в порите и капилярите на основата. Хидрофобният компонент на готовата смес влиза в неразрушима комбинация със замазката или бетона. Хидрофобните субстанции в капилярите не се влияят нито от алкалността на строителните материали, нито от други химични въздействия. Хидрофобните субстанции в капилярите са неактивни, когато е сухо, и се активират при наличие на влага.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

 

Състав цимент, добавки, минерални пълнители
Плътност около 1,32 g/cm3
Минимална дебелина 2 mm
Максимална дебелина 3 mm (за 3 слоя)
Отворено време за работа около 60 min при +20° C

РАЗХОДНА НОРМА

 • Разходът на готовата смес от weber.tec 930 (Deitermann DS) е около 2,0 kg/m2/mm.
 • Разходът при почвена влажност е около 4,0 kg/m2, дебелина на слоя – 2,0 mm.
 • Разходът при ненапорна вода е около 5,0 kg/m2, дебелина на слоя – 2,5 mm.
 • Разходът при напорна вода (позитивно водно налягане), водни резервоари и негативно водно налягане е около 6,0 kg/m2, дебелина на слоя – 3,0 mm.

ОПАКОВКА

 • Книжен чувал със защитно фолио 25 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

 • Да се съхранява в сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температури над 0° C.
 • Годност в оригинални неотворени опаковки – 12 месеца от датата на производство.
In Stock Няма .