weber.tec 901 5л

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА

  • Грунд под мазани и рулонни битумни хидроизолации
  • Добавка за битумни хидроизолационни мазилки и замазки

ОПИСАНИЕ

Алкалоустойчива битумна емулсия, използвана като грунд при различни видове хидроизолационни покрития. Използва се и като самостоятелно хидроизолационно покритие и пластификатор за мазилки и замазки.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Битумна емулсия без разтворители с 60% съдържание на битум. Подходяща за сухи и влажни основи. Съвместима с цимент и вар. Притежава пластифициращ ефект, който значително намалява съотношението вода-цимент в мазилките и замазките и улеснява работата с тях. Устойчива на множество киселини и алкални разтвори. След разреждане се използва като грунд за битумни хидроизолации.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Обем на сухото вещество

около 60%

Дифузно съпротивление
на водните пари µH20

около 800

Плътност

около 1,0 g/cm3

pH

около 10,0 (DIN 19261)

Консистенция

течна

Време за изсъхване (грунд)

2 часа

Време за изсъхване (хидроизолация)

24 часа за 1 mm

РАЗХОДНА НОРМА

Като грунд – 50 – 80 ml/m2.

Като изолация на основи под земната повърхност – 200 – 250 ml/m2/ слой.

Като покритие за покриви – 200 – 250 ml/m2/ слой.

Като добавка за интериорни замазки в основи – 20 – 40 kg/m3.

Като добавка за външни мазилки под земното ниво – 10 – 20% от водното съдържание.

Като добавка за хоросан за зидане под земята – 10 – 40 kg/m3.

ОПАКОВКА

  • Пластмасов контейнер 5 l

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

  • Да се съхранява при температури над 0° C.
  • Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки – 1 година от датата на производство.
In Stock Няма .