Fibran XPS 300L

Размери:1250/600 мм, дебелина 1-14 cm.

FIBRANxps 300-L, е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен, с гладка повърхност и оформяне на ръбовете профил „L”.
Приложение:
Топлоизолация от екструдиран полистирен дава безусловна защита във влажна среда или при изключително тежки механични натоварвания. Тя защитава в екстремни условия, когато другите топлоизолационни материали, които не успяват да отговорят на техническите изисквания.
• Tоплоизолация на традиционни плоски покриви
• Tоплоизолация на обърнати плоски покриви
• Tоплоизолация на зелени покриви
• За реконструкция на съществуващи плоски покриви в обърнати плоски покриви
• Tоплоизолация във влажна среда
• Tоплоизолация на стени в складови помещения
• Tоплоизолация на басейни
• Tоплоизолация на подове в търговски, складови и индустриални сгради
• Tоплоизолация на фундаментни плочи
Качество:
Продуктите се изпитват в съответствие с:
EN 13164
EN 13501-1
EN ISO 11925-2: 2002
В следните нотифицирани лаборатории:
• ZAG Ljubljana
• FIW München
• MPA BAU Hannover
Опазване на околната среда:
• Продукти FIBRANxps се произвеждат с екологично чисти пенообразуващи състави
• 100% рециклируеми

In Stock Няма .