Мрежа Weber армирана – 55м2/бр

In Stock Няма .

Стъклотекстилна и алкалоустойчива 145 gr/m2, ширина на бримката 4х4 mm.