weber.dry SS-8 34.5кг, двукомпонентно А+В

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА

Хидроизолиране на:

  • Под керамични плочи
  • Мокри помещения,  декоративни и частни плувни басейни.

ОПИСАНИЕ

Двукомпонентна еластична мембрана на основата на цимент и акрилна дисперсия за вътрешно и външно приложение.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва за защитно и хидроизолационно покритие под керамични върху бетонни повърхности, замазки мазилки на циментова основа. Подходяща е за употреба в мокри и влажни помещения, балкони, бани и кухни, декоративни и частни плувни басейни. Хидроизолационният материал има свойство да премоства пукнатини при стандартни температури и е устойчив на хлориди.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(Техническите показатели са определени при температура от +23° C и относителна влажност на въздуха 50%)

Подходящи основи бетон, циментови замазки и мазилки
Смесване Компонент А и Компонент В
Време за работа макс. 3 часа
Време за изсъхване мин. 48 часа
Брой слоеве 2 – 3 слоя
Време за изчакване между отделните слоеве мин. 6 часа
Механична устойчивост (предпазване от дъжд и директна слънчева светлина) след около. 3 дни
Полагане на плочки след около 3 дни
Пълно водно натоварване след около 7 дни
Температура за работа + 5° C до + 25° C
Разходна норма около 3,5 – 4,0 kg/m² за слой от 2 mm
Състав цимент, кварцови пясъци, акрилна дисперсия, специални добавки и пълнители
Плътност на готова смес около 1,85 kg/dm3
Якост на сцепление ≥ 1,00 N/mm²
Премостване на пукнатини ≥ 0,75 mm (+20° C)
Капилярна абсорбция на вода ≤ 0,10 kg/(m²√h)
Цвят сив

ОПАКОВКА

  • комплект (компонент А + компонент В) 34,5 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

  • Да се съхранява в сухи помещения при температури над 0° C.
  • Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – 12 месеца от датата на производство.
In Stock Няма .