Ръководни принципи
През всичките тези години ние работим не само качествено, но и съобразно изискванията на Европейския съюз.
Като гаранция за качеството на нашата работа са постоянните ангажименти, които имаме, което е показател за признанието и доверието на нашите клиенти.
Взаимно изгодни връзки с партньорите ни включват отношенията на база на взаимна полза за дружеството и неговите партньори подпомага и двете страни.

 Дългогодишни търговски партньори на фирмата са:

  • WEBER Австрия – производство на сухи строителни смеси и фасадни мазилки –   www.weber.bg
  • AMF Германия – окачени тавани – www.amf.bg
  • NORGIPS Полша – гипсокартон и системи за сухо строителство – www.norgips.bg
  • ISOVER Австрия – минерални вати – isover.bg
  • Knauf Германия – производител на продукти с гарантирано качество в сферата на строителството – www.knauf.bg