1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Болид“ ООД, ЕИК 123021969 , гр. Стара Загора 6000
ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 138 и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта https://bolid.bg/ (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 1. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Болид:

 1. Наименование: „Болид“ ООД
 2. Седалище:  гр. Стара Загора, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 138
 3. Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 138, офис, e-mail: bolid@mbox.contact.bg , телефон:  042/608088
 4. (2) Надзорни органи:
 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzр.bg

Чл. 3. Сайтът на РОВАЛ предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на РОВАЛ, както и достъп до публикуваните оферти, новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на БОЛИД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на БОЛИД не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на БОЛИД.

(2) Изображенията в Сайта на БОЛИД и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на БОЛИД не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на БОЛИД.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на БОЛИД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) БОЛИД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт, включително и във фрейм.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на БОЛИД  върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) БОЛИД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) БОЛИД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от БОЛИД по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от БОЛИД.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) БОЛИД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент .

(2) БОЛИД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) БОЛИД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на БОЛИД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.05.2019 г.

За нормалното функциониране на сайта на Болид ООД и за  да Ви е приятно да работите с него, ние използваме „Бисквитки“.
Чрез бисквитки ние разбираме Вашето местоположение и Ви показваме на начална страница подбрана селекция от имоти и видео от Вашето населено място (ако има такова).
Посещавайки нашия сайт, Ви се отваря попъп, който Ви предупреждава, че използваме бисквитки и ако продължите да използвате уеб сайта, приемаме, че сте съгласни с тази политика.

Какво представляват „бисквитките”

“Бисквитките” или “Cookies” на английски, представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете, които посещавате до компютъра или устройството на посетителя. Ролята на тези малки файлове е да събират информация за използването на сайта от потребителя с цел да бъде разпознаван и да се подобри функционалността на сайта и работата с него. Чрез този тип разпознаване на посетителите, посетил уеб сайта, даденият посетител не може да бъде идентифициран лично. Информацията, която събират бисквитките, най-често включва:

 • адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата;
 • вид на устройството, от което посетителят влиза в сайта; (компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
 • вид на операционната система;
 • вид на браузъра;
 • действия, които се предприемат от потребителите – посетени страници, честотата на посещенията на уеб сайта;
 • продължителността на стоене на дадена страница и др.

Видове бисквитки, които използваме са задължителни и аналитични.

Задължителни бисквитки (essential cookies) – необходими са, за да може уеб сайтът коректно да изпълнява функциите си. Благодарение на тези бисквитки Ви показваме например информацията на нашия сайт на Вашия език; да имате възможност да ни пишете на нашия чат; установяваме автентичността на нашите потребители и други.

Аналитични бисквитки – бисквитки от трети страни

Бисквитки на Google Analytics

Използваме този тип бисквитки, за да следим посещаемостта на нашия сайт. Благодарение на тях ние анализираме доколко нашите потребители работят лесно със сайта ни, каква е преобладаващата ни таргет група и колко посещения получаваме на ден. Тези бисквитки не ни дават обща информация за всички посетители, но не ни разкриват Вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Бисквитки за прецизно таргетиране – рекламни партньори

Facebook и Google
Използваме тези бисквитки, защото ни дават информация за това как сте използвали нашия сайт и да могат да бъдат задействани наши реклами, според съдържанието, което сте разглеждали. Те не съхраняват Вашите лични данни.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies)

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници. Използваме тези бисквитки например:

 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите).

Рекламни бисквитки

Използваме тези бисквитки например:

 • за да получим информация за начина, по който използвате нашите Интернет страници, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и време);
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашите Сайтове;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашите Сайтове и нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашите Сайтове, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

Сесийни бисквитки

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се логвате. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;
 • за да взимаме отговорите на тестовете, за да покажем Вашия резултат;
 • за да пазим отговорите на веднъж попълнена анкетна форма (и да не се налага да попълвате многократно анкетната форма).

Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук

Уеб услуги, които използваме:

Google Analytics и Google Adwords:
Уеб услуги, предлагана от Google, Inc („Google“).
Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics и Google Adwords.
Двете платформи за уеб услуги функционират чрез файлове наречени „бисквитки“. Можете да настроите браузъра си, за да предотвратите записа на бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако настроите сайта си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.
Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.
Google AdWords (можете да промените настройките си и да не Ви бъдат показвани реклами от тук!) ни предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване.
През последните месеци от Google предприеха значителни мерки, за да осигурят сигурност при оперирането с ЛД съгласно GDPR, за да продължим да използваме платформата съгласно новите правила, които се въвеждат от 25.05.2018 г. Според Споразумението за Европейското икономическо пространство, Google предприе редица мерки, за да отговори на влизащата в сила директива.

Facebook и Instagram

Този сайт използва Pixel и „бисквитки“, свързан към социалната мрежа facebook.com и Instagram. Двете платформи са собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Когато влезете през Фейсбук в нашия сайт, той отразява тази активност и ни дава статистически данни за посещенията от двете платформи на нашия сайт. Използваме Facebook&Instagram ремаркетинг, за да Ви показваме наши реклами на продукти, които сте разглеждали на този сайт. При влизане от нашия сайт към двете платформи може да Ви бъде изискано да влезете в профила си, ако не сте го направили автоматично. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност, ако по някакъв начин зловредна програма разчете и открадне паролата Ви за социалните мрежи. Уверете се, че посещавате платформата на социалната мрежа, а не някой зловреден сайт. Чрез влизането Ви в социалната платформа ни информира, че сте посетили нашата страница или уеб сайт. За да защитите правата си при използване на една от двете или и двете платформи, се обърнете към Facebook Inc.

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно, включително и за функциите „вход“ и „плейбек“.

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

 

ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОНЛАЙН

Сигурността и правилното използване и обработване на личните данни са от изключително значение за нашите потребители и БОЛИД, в качеството си на администратор на лични данни.

Затова за нас е важно да разберате как и защо обработваме Вашата лична информация.

БОЛИД като администратор на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни, съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679.

С прилаганата политика за защита на личните данни БОЛИД зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните данни както на регистрираните потребители, така и на всеки оставил своите лични данни във формите за запитвания.

С използването на CRM система и полагането на мерки за защита на „онлайн“ и „офлайн“ информацията, БОЛИД гарантира, че са взети мерки срещу неправомерното обработване на личните данни, които получава.

БОЛИД използва съвременни технологии и защити, за да предостави сигурност и минимизиран риск.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с общите условия за ползване на сайта БОЛИД.

С настоящата политика предоставяме информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате във връзка с обработването на личните Ви данни от БОЛИД.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които БОЛИД събира и обработва от формата за запитвания на този сайт и във връзка с регистрация за електронен бюлетин, който предлага. Събирането и обработването на личните Ви данни се извършва съгласно политиката за личните данни за този уеб-сайт или приложенията му, както и профилите в социалните медии, към който има препратки в този сайт и се администрират отБОЛИД.

БОЛИД събира лични данни по следните начини:
На сайта на БОЛИД има директен начин за събиране на лични данни:

 • Чрез изпращане на запитване през контакти или някоя от формите за запитвания;

За да може БОЛИД да обработва Вашите запитвания, са необходими лични данни – две имена, телефон и е-майл. Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас.

Моля, имайте предвид, че Винаги можете да се откажете да получавате такава информация от нас.

С каква цел БОЛИД събира личните Ви данни:

 • За да изпратим отговор на запитванията, които оставяте на нашия сайт;
 • Бъдещи взаимоотношения за посредничество при покупко-продажба
 • За да изпращаме информация и предложения, организирани от БОЛИД кампании, блог статии и друга любопитна информация във връзка с горното.
 • Статистически цели;


Какви данни обработва
БОЛИД:
Обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, име и фамилия, имейл, телефон, които са необходими за регистрацията и изпращането на запитване. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и не ограничава потребителя да разглежда съдържанието на нашия сайт.

Всеки път, когато Вие като потребител отворите нашата уеб страница и всички под страници и менюта, ние получаваме информация под формата на информационен протокол. На нашия сайт има поставени маркери на Facebook, Google Adwords, Google Analytics. Тези маркери и информацията, събирана от сайта ни дават информация за:

 • Уеб браузера Ви и операционната система;
 • Референта, който Ви препраща към нашата страница;
 • Продължителност и дата на посещение;
 • IP – адрес;
 • Ваши запитвания;
 • Данни за регистрация на сайта;
 • Oбщи демографски данни за всички потребители без детайлно профилиране;
 • Геолокация – за да може според Вашето географско положение в момента да Ви показваме на начална страница подбрана селекция от имоти и видео от Вашето населено място (ако има такова).

При обработка на Вашите лични данни ние спазваме следните принципи:
Поверителност на обработването на личните данни и гарантиране на високо ниво на сигурност на поверените лични данни;

 • Законосъобразност и добросъвестност;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Съхранение на данните Ви за точно определен срок;
 • Събират се единствено и само за изрично посочените в настоящата Политика цели;

Колко време БОЛИД ще съхранява лични данни на потребителя и всеки изпратил запитване или регистрирал се на текущия сайт:

БОЛИД съхранява личните данни на потребителите толкова, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни. Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на БОЛИД, на потребителите или на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Обработка на Вашите лични данни:
Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изброените по-горе цели. Вашите лични данни се съхраняват в CRM система, която отговаря на приложимото национално и европейско законодателство.

Уеб услуги, които РОВАЛ използва:

 • Google Analytics и Google Adwords:
 • Уеб услуги, предлагана от Google, Inc („Google“).

Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics и Google Adwords.

Двете платформи за уеб услуги функционират чрез файлове наречени „бисквитки“. Можете да настроите браузъра си, за да предотвратите записа на бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако настроите сайта си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.

Google AdWords (можете да промените настройките си и да не Ви бъдат показвани реклами от тук!) ни предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване.

Facebook и Instagram
Този сайт използва Pixel и „бисквитки“, свързан към социалната мрежа facebook.com и Instagram.

Когато влезете през Фейсбук в нашия сайт, той отразява тази активност и ни дава статистически данни за посещенията от двете платформи на нашия сайт. Използваме Facebook&Instagram ремаркетинг, за да Ви показваме наши реклами на продукти, които сте разглеждали на този сайт. При влизане от нашия сайт към двете платформи може да Ви бъде изискано да влезете в профила си, ако не сте го направили автоматично. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност, ако по някакъв начин зловредна програма разчете и открадне паролата Ви за социалните мрежи. Уверете се, че посещавате платформата на социалната мрежа, а не някой зловреден сайт. Чрез влизането Ви в социалната платформа ни информира, че сте посетили нашата страница или уеб сайт. За да защитите правата си при използване на една от двете или и двете платформи, се обърнете към Facebook Inc.

Какви са Вашите права?
Вие можете да поискате да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни. По всяко време можете да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдете забравен. За целта изпратете имейл на bolid@mbox.contact.bg

Ако сте дали съгласие и сте се регистрирали на нашия сайт, имате право по всяко време да се откажете от него. В този случай следва да използвате опцията за отказ, предоставена в края на всеки имейл или като пишете на bolid@mbox.contact.bg

 

 

Close Menu
×
×

Cart