Централна база – гр.Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ 46Б

Тел: 042/608 088

Факс: 042/608 077

E-mail: bolid@mbox.contact.bg

E-mail: info@bolid.bg

 

Управител:

Росен Гогошев: 0888 702 355  bolid@mbox.contact.bg

Управител:

инж. Мирослав Петков: 0888 702 343  bolid@mbox.contact.bg

 

Търговски директор:

Георги Атанасов: 0889 644 177  bolid.a@mbox.contact.bg

 

Търговски отдел:

Галина Маринова: 0889 580 005  bolid.b@mbox.contact.bg

Търговски отдел:

Цветомира Желязкова: 0884 884 493  bolid.b@mbox.contact.bg

 

Технически отдел:

Христофор Христофоров: 0887 116 160  bolid_ofis@abv.bg

Технически отдел:

Даниел Минчев: 0885 818 280  bolid_ofis@abv.bg

Технически отдел:

Христо Минчев: 0884 611 719  bolid_ofis@abv.bg

 

Склад – гр.Хасково, бул. „Съединение“ 44, Индустриална зона

Петя Киркова: 0884 911 680 или 038/622 660

Антон Иванов: 0878 441 715

Email: bolidhaskovo@mbox.contact.bg

 

Склад – гр.Сливен, бул. „Тракия“ 63

Ася Гутева: 0879 223 206

Email: bolidsliven@mbox.contact.bg

 

Склад- гр.София, бул. „История Славянобългарска“ 7

Василка Лазарова: 0884 884 417

Питър Петков: 0889 524 532

Email: bolid.sofia@mbox.contact.bg

 

Склад – гр.Габрово, ул. „Пенчо Семов“ 2

Станислав Недевски: 0897 620 845 или 066/809 097

ofis
Контактна форма:

map