Фирма “БОЛИД” ООД е регистрирана през 1996 г. с адрес на регистрация град Стара Загора, бул. ”Патриарх Евтимий” 138.

Следвайки изискванията на пазара и водена от желанието си за постоянно удовлетворяване нуждите на клиентите, фирмата непрекъснато се развива. През 1998 г. започва да се занимава и с търговия на окачени тавани,а от 2001 г. става директен вносител на окачени тавани производство на AMF – Германия. През 2004 г. разширява дейността си с доставка и монтаж на фасадна топлоизолация на австрийската фирма WEBER. През 2007 г. започва да работи с приложението на цялостните системи NORGIPS. През същата година – 2007г. фирма „Болид“ООД започва да предлага ефективни топло – и звукоизолационни решения на фирма ISOVER.

По настоящем като основни фирмата определя строително – монтажната си дейност и търговията със строителни материали.

Фирмата разполага със собствена офис сграда и складова база, както и със съвременни технически средства за реализиране на основните си дейности, собствени транспортни средства, уреди, машини и съоръжения. От 2000 г. функционира склад в Габрово, от 2009 г. в град Хасково, през 2011 г. е разкрит склад в град Сливен , а през 2013 г. търговска база в гр. София.
Във фирмата работят квалифицирани работници и специалисти от самото й създаване. Разполагаме и обучаваме млади специалисти за работа в екип в отделните бригади.

Имаме разработена система и работим с външна фирма по осигуряване на безопасността и здравето на нашите работници по време на работа.

Високото качество на нашите продукти, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и спечелването на общественото доверие е персонален ангажимент на всеки член от екипа,което доведе до въвеждане и сертифициране на фирмата през месец юли 2010 г. по изискванията на:

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2008
  • Система за управление на околната среда ISO 14001:2004
  • Система за здраве и безопасност при работа BS 18001:2007

„Болид“ ООД се стреми, да не е просто една от многото строителни фирми на пазара,а да представи на клиентите си индивидуално внимание  и решение,съобразени с техните желания.